Dag har per den 31 december 2023 avslutat sitt uppdrag som VD på Toyota Återförsäljarförening, och är därför åter tillgänglig för konsultinsatser. 

Dag Lotsander är upplärd inom originalet till lean och är en av Sveriges mest erfarna konsulter med inriktning på lean. Han har en över 25 år lång karriär som ledare inom Toyota, företaget där lean har sitt ursprung. Sedan 2008 arbetar han som konsult inom organisations- och verksamhetsutveckling.

Dag har en unik inblick i originalet och ansvarade bland annat för införandet av The Toyota Way i Sverige. En annan viktig erfarenhet är utvecklingen av B2B-strategin "Toyota in Business" med stöd av PDCA/A3, en strategi som tack vare exceptionella framgångar senare blev standard inom hela Toyota Europa.

När de fortsatta utmaningarna på Toyota endast fanns utomlands lämnade Dag företaget för att istället verka som konsult, främst inom den privata tjänstesektorn och i offentlig verksamhet.

Samhällsnytta, det är drivkraften. Att få bidra till att offentlig verksamhet och näringsliv når bättre resultat genom att ta tillvara alla medarbetares fulla potential. Att få människor att synas, utvecklas och trivas bättre på sin arbetsplats. Att minska stress och onödigt arbete genom att ta bort "det som stör det vi gör" för att istället skapa mer nytta för kunderna.

Hemsidan under uppdatering.